Αίτηση προσφοράς διαμεταφοράς

Στοιχεία εταιρείας

Επωνυμία εταιρείας
   
Διακριτικός τίτλος
 
Διεύθυνση
Τ.Κ.
Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ.
Περιοχή
Χώρα
Όνομα Υπευθύνου
Πόλη
Θέση Υπευθύνου
e-mail
Τηλέφωνο
fax

 

Στοιχεία μεταφοράς

Μεταφορά από

Μεταφορά πρός

Χώρα
Χώρα
Πόλη
Πόλη
Τ.Κ.
Τ.Κ.

 

Στοιχεία εμπορεύματος

1
2
Ποσότητα
Τύπος συσκευασίας*
Είδος
Διαστάσεις
Βάρος
Επικίνδυνο
   
Επιθυμητή ημερομηνία άφιξης

 

Σχόλια

*Τύπος συσκευασίας μπορεί να είναι κουτί, παλέτα κ.λ.π.

   
       
   
Best Quality DesignΠροφίλ Υπηρεσίες Αίτηση προσφοράς Ευκαιρείες ΚαριέραςΕπικοινωνία