Αεροπορικές Μεταφορές

Αεροπορικές Μεταφορές

Στηριζόμενοι στην πολύ καλή σχέση που διατηρούμε με όλες τις εταιρείες αερομεταφορών και το έμπειρο τμήμα διαχείρισης αερομεταφορών που διαθέτουμε, παρέχουμε:
  • Πλήρη ναύλωση αεροσκάφους (full charter)
  • Τμηματική ναύλωση αεροσκάφους (part charter)
  • Συγχώνευση εμπορευμάτων
  • Φορτώσεις back to back
  • Εκτελωνισμούς εμπορευμάτων
  • Συσκευασία
  • Κατασκευή ειδικών ξυλοκιβωτίων

Μεταφορές μικρών ζώων

Επικοινωνία:
Skip to content