Πιστοποιήσεις ISO

Το πρότυπο ISO 9001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση της λειτουργίας μιας επιχείρησης, με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών.

Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από ανεξάρτητους οργανισμούς πιστοποίησης. Η VLP ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνεργάζεται με την TUVNORD.

Επικοινωνία:
Skip to content