Εκτελωνισμοί

Εκτελωνισμοί

Οι εκτελωνιστές μας αναλαμβάνουν:
  • Εκτελωνισμό εισαγωγής/εξαγωγής εμπορευμάτων
  • Διεκπεραίωση εγγράφων εισαγωγής/εξαγωγής
  • Πληροφόρηση δασμολογικών κλάσεων εμπορευμάτων
  • Σύνθετες τελωνειακές διατυπώσεις
  • Μεταφορτώσεις εμπορευμάτων (Τ1)
  • Έκδοση αριθμού EORI
Επικοινωνία:
Skip to content