Θαλάσσιες Μεταφορές

Θαλάσσιες Μεταφορές

Παρέχουμε ποικίλες και ευέλικτες επιλογές για θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων:
  • Φορτώσεις πλήρων εμπορευματοκιβωτίων FCL
  • Τμηματικές φορτώσεις εμπορευματοκιβωτίων LCL
  • Τελωνειακές διατυπώσεις

Κύπρος

2 εβδομαδιαίες αναχωρήσεις προς την Κύπρο.
Επικοινωνία:
Skip to content