Υπηρεσίες Logistics

Υπηρεσίες Logistics

Η VLP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Logistics προς τρίτους
  • Αποθήκευση εμπορευμάτων
  • Οργάνωση Παραλαβής και Παραγγελιών, ανά κωδικό εμπορεύματος
  • Αυτόματη αναπλήρωση της περιοχής συλλογής (FIFO, FEFO)
  • Πλήρως αυτοματοποιημένος έλεγχος αποθεμάτων
  • Φόρτωση και Εκφόρτωση
  • Cross docking
  • Συσκευασία και παλετοποίηση
  • Ασφάλιση και 24ωρη Ασφάλεια
  • Διανομή σε όλη την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα
Επικοινωνία:
Skip to content